Sơn phủ Polyurethan (PU) Jotun Hardtop XP

Sơn phủ Polyurethan là loại sơn phủ hoàn thiện hai thành phần gốc aliphatic polyurethane có % thể tích chất rắn cao với độ bóng và độ bền màu tuyệt hảo. Các sản phẩm gốc của Hardtop XP (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là sản phẩm bán hoàn thiện, cần thiết phải qua quá  trình sử lý trước khi đưa vào sử dụng.