Hiển thị kết quả duy nhất

Sơn tàu thuyền của hãng sơn Joton là dòng sơn chịu thời thiết biển, bảo vệ chắc chắc cho công trình tàu thuyền, cảng, các máy móc tiếp xúc với thời tiết biển.

Ứng dụng

  • Trên nền bê tông, sơn phủ bảo vệ bề mặt các kết cấu bê tông ngầm.
  • Trên nền thép được sử dụng bảo vệ mặt kết cầu thép tại những vị trí dưới mực nước hoặc có nước thay đổi, bảo vệ bề mặt các tank chứa một số loại hóa chất, dầu cặn, nước thải.

Có thể áp dụng cho các khu vực sau đây trên tàu thuyền:

  • Đáy và dưới mớm nước
  • Mớm nước thay đổi
  • Mạn khô
  • Mặt boom và quầy hầm hàng
  • Cacbin
  • Hầm hàng