Sơn chống hà tàu biển là loại sơn epoxy 2 thành phần được đặc chế và sản xuất chuyên dùng để sơn cho phần đáy tàu để chống hiện tượng hà bám vào phần dưới, trên mớm nước và đáy tàu của tất cả các tàu thuyền bao gồm cả tàu gỗ và tàu sắt.

Tính năng và công dụng:

Ngày nay, việc sử dụng sơn được xem như một nhu cầu thiếu yếu giúp bảo vệ con tàu trước những điều kiện khắc ngiệt sơn chống hà tàu biển không chứa hợp chất cơ thiếc trên sơ sở sợi polyme đặc biệt thông qua hoạt động thủy phân.

  • Khả năng chống hà tuyệt vời do hoạt động kích hoạt cao của sợi polyme nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất và giải phóng chất chống hà.
  • Quá trình hoạt hóa trên bề mặt được duy trì bởi hoạt động thủy phân chính vì thế đảm bảo khả năng chống hà lâu dài và chống bám bẩn rất tốt.
  • Sơn chống hà có khả năng chống nước tốt, chống được sự bám bẩn của hà và các sinh vật biển.
  • Có khả năng bám dính trên mọi lớp sơn chống rỉ tàu biển và sơn phủ tàu biển

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.