Sơn chống rỉ Epoxy Joton Jones Zinc-S giàu kẽm ZRP70

Sơn chống rỉ Epoxy Joton Jones Zinc-S giàu kẽm ZRP70 là loại sơn phủ giàu kẽm có hàm lượng cao. Nên khả năng chống mòn tối đa cho một hệ điều hành.