Sơn chống rỉ Epoxy kẽm phốt phát Durgo

Sơn chống rỉ Epoxy kẽm phốt phát Durgo là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này là loại sơn có chứa phốt phát kẽm và có thể sơn ở chiều dày cao. Thiết kế đặc biệt như là lớp sơn chống rỉ cho thép tráng kẽm. Có thể dùng như là lớp chống rỉ cho một hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển.