Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng

Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng được chế tạo trên cơ sở nhựa epoxy, bột màu chống rỉ, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn gồm 2 hợp phần là sơn gốc và chất đóng rắn. Khi sử dụng được trộn lẫn với nhau theo một tỉ lệ nhất định đã được tính sẵn.