Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng S.EP-N1

Sơn chống rỉ Epoxy Đại Bàng  được chế tạo trên cơ sở nhựa epoxy, bột màu chống rỉ, dung môi  hữu cơ và các phụ gia đặc biệt.