Sơn phủ Polyurethan (PU) Thế Hệ Mới màu trắng PU3690

Sơn phủ Polyurethan (PU) Thế Hệ Mới màu trắng PU3690 là loại sơn 2 thành phần được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethan (PU), bột màu chất đóng rắn, dung môi và phụ gia. Dùng làm sơn trang trí trong hệ thống sơn, PU trang trí bảo vệ cho tàu thuyền, sà lan và kết cấu thép bê tông.