Sơn phủ Epoxy Durgo

Sơn giàu kẽm Epoxy Durgo là  sản phẩm sơn thuộc hãng sơn Durgo loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc Epoxy đóng rắn bằng Polyamid. Sản phẩm này là loại sơn có hàm lượng kẽm rất cao và phần trăm thể thể tích chất rắn cao. Sản phẩm này mang lại khả năng chống ăn mòn tuyệt hảo trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh