Sơn phủ Epoxy Jotun Jotamastic 90

Là sản phẩm thuộc hãng Jotun, sơn  2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine  không kén bề mặt, chịu mài mòn.