Tag Archives: sơn chống hà

Quy trình thi công sơn chống hà tàu biển

chống hà tàu biển

Quy trình thi công sơn chống hà tàu biển. Thi công sơn chống hà cho tàu biển làm mục đích bảo vệ tàu thuyền trước sự tác động của các sinh vật gây hại trên biển như hà, rong rêu… Tuy nhiên nhằm đảm bảo, sơn chống hà phát huy được những hiệu quả tối […]