Sơn phủ Polyurethan (PU) Thế Hệ Mới màu đỏ nâu PU3150

Sơn phủ Polyurethan (PU) Thế Hệ Mới màu đỏ nâu PU3150 là sơn phủ bảo vệ 2 thành phần, được sản xuất trên cơ sở nhựa Polyurethane, chất đóng rắn polyisocyanate, bột màu, dung môi và phụ gia.