Sơn chống hà Thế Hệ Mới AF3152

Sơn chống hà Thế Hệ Mới AF3152 là sơn 1 thành phần được sản xuất trên cơ sở nhựa cao su clo hóa, đồng chất chống rêu tảo, nấm mốc, dung môi và 1 số thành phần đặc biệt. Dùng làm lớp sơn bảo vệ đáy tàu biển.

Danh mục: